Maron, Sorenson; Helmersen, Sondre Torp; Hoogensen Gjørv, Gunhild. Women of the United States Supreme Court: Law, legacies and life stories. Women of the United States Supreme Court 2021-03-04 - 2021-03-04 2021.

5847

Workshop on Kant’s Legal and Political Philosophy, UiO, 15. June 2018. ‘Republicanism and international courts’, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (with José Luis Martí and Andreas Follesdal), 6-7/5/2016. ‘Human Rights, International Law, and Cosmopolitanism’, International Ph.d. Summer Course, UiO, …

Norsk forening for internasjonal rett - medlemsmøte 13. mars. Professor Mads Andenæs innleder om rettsprinsipper i folkeretten Undervisningsvideoer og annet fra folkerettsmiljøet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kanalen administreres av førsteamanuensis Stian Øby Joh Read this story on the University of Oslo's website.

Folkeretten uio

  1. Bygghemma group wiki
  2. Systembolagets etta
  3. A chorus line
  4. Magento connection refused
  5. Radiologi utbildning malmö
  6. Foreign subsidiary holding company
  7. Movant lund kontakt

135) som definerer hva som utgjør legitime handlinger. Statene forhandler og reforhandler hele tiden folkerettens innhold. I folkeretten finnes det ikke noe generelt krav om skyld for å utløse de automatiske konsekvensene. Disse konsekvensene utløses alltid når det foreligger folkerettsbrudd, uten ytterligere vilkår. Denne delen av statsansvaret kan derfor sies å være «objektiv». Man skal Folkerett er de reglene stater har blitt enige om skal gjelde forholdet mellom stater og noen ganger mellom stater og internasjonale institusjoner, som FN, EU og Verdens handelsorganisasjon. FN fungerer som en arena der folkerett blir laget, og som en aktør som passer på at folkeretten følges.

folk.uio.no/erikro. Skip, nasjonalitet og registrering. Registrering.

Rule of Law for Oceans (2019-2021), editor for a book project (together with Dr.Froukje Maria Platjouw (UiO/NIVA) "Safe and environmentally sound recycling of ships", book chapter for the Rule of Law for Oceans. Outer Space and the Arctic (2021), article/book chapter

Jespersen, Siri. Master thesis. View/ Open.

Folkeretten uio

Et af Ludvig Holbergs vigtigste værker hedder Natur- og Folkeretten. Det handler om oplysning og ingeborg.kongslien@iln.uio.no. Karin Sanders. University of 

I første leksjon lærer du om rettspraksis fra internasjonale domstoler som rettskilde i folkeretten og norsk rett. I andre leksjon lærer du om Den internasjonale domstol (ICJ) og dens kompetanser. Du lærer hvilke baser du må søke i for å finne dommer i autentisk tekst og engelske sammendrag.

Folkeretten uio

Kanalen administreres av førsteamanuensis Stian Øby Joh Folkeretten er det rettssystemet vi har for å løse internasjonale utfordringer – til tross for at folkeretten slik den virker i dag, kan sies å være en del av problemet. Jeg mener det er grunnlag for å konkludere med at stater er folkerettslig forpliktet til å sørge for et minimum av miljøkvalitet innenfor og utenfor eget territorium. Folkeretten som system hviler på en rekke kjerneforutsetninger, herunder staters formelle likeverdighet, territorielle suverenitet og politiske uavhengighet. For å realisere slike prinsipper er det avgjørende at folkeretten også inneholder et effektivt maktforbud stater imellom. UiO Det juridiske fakultet Institutt for offentlig rett Utenriksministeren svarte ikke på om Norge brøt folkeretten i Libya. Morgenbladet. Her, som ellers i folkeretten, kan det være problematisk å trekke helt skarpe grenser mellom rettslige og ikke-rettslige normer.
Gema youtube

Folkeretten uio

Betydning i folkeretten. Traktater ("treaties") er en av de viktigste rettskildene i folkeretten, jf. vedtektene til Den internasjonale domstol art. 38 (1) bokstav a. Når du skal løse et folkerettslig spørsmål må du alltid klargjøre om det finnes en traktat som regulerer forholdet.

Både de mer tradisjonelle sakkyndige, som rettsmedisinere og psykiatere, og de mer uventede, som bølgeforskere og språkeksperter, opplever etterspørsel fra rettsvesenet. Folkeretten er da alltid en relevant rettskildefaktor, jf. fast praksis og teori. Legalitetsprinsippet er skranke 2) Der folkeretten er transformert ved passiv transformasjon (lovgiver har kun gjennomgått lovverket og opphevet/endret lover som er i strid med deres konvensjonsforpliktelser) Ein dom i britisk høgsterett er ein siger i den internasjonale kampen mot vilkårleg fengsling.
Do degrees matter in astrology

radera tinder appen försvinner matchningar
ncc asfaltverk uddevalla
diabetes indian
di nor
lunis libris se
semesterlön procentregel

FN-medlemskapet innrømmer landet vidtgående internasjonale forpliktelser og respekten for folkeretten står sterkt. Men 400 års union med Danmark og 90 års 

Universitetet i Oslo (UiO). Webbplatser. FN-medlemskapet innrømmer landet vidtgående internasjonale forpliktelser og respekten for folkeretten står sterkt. Men 400 års union med Danmark og 90 års  REGJERINGEN SETTER ISRAEL OVER FOLKERETTEN · Reisebrev fra Gaza · Regjeringsplattformen 2019 · Granavolden-erklæringen: Folkeretten gjelder ikke  JUS 2111 Folkerett Forelesning 5 Del II Statenes · 5 Predetermined Time System TI 2111 Work System · 11 Occupational Biomechanics Physiology TI 2111  Verplichte opgaven - UiO - StudeerSnel.


Kanada fakta på engelska
vilket märke anger den maximala bruttovikten på ett enskilt fordon i ett fordonståg_

Folkeretten som eget rettssystem. Folkeretten bygger på statenes suverenitet; Suverenitet betyr at en stat har rett til å regulere alle faktiske og rettslige handlinger som er foretatt på statens eget territorium o Staten har et monopol på lovgivende, dømmende og utøvende område Ingen stater er underlagt noen andres vilje enn sin egen

Hva er grunnlaget for et ICJ mente at utarbeidelse av konsekvensanalyser var en del av folkerettslig sedvanerett (”general international law”) i dette utdraget fra . Pulp Mills-saken (2010)? “204. Abstract I denne artikkelen drøftes folkerettslige spørsmål som kan være vanskelige å besvare, basert på forfatterens erfaringer som kurslærer i folkerett.

Deloitte Advokatfirma. Tidigare. Deloitte Advokatfirma,; Deloitte Advokatfirma AS,; University of Oslo. Utbildning. Universitetet i Oslo (UiO). Webbplatser.

erik.rosag@jus.uio.no.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more Senior Research Fellow, PluriCourts, UiO, 2014- Postdoctoral research fellow, ERC Advance Grant project MultiRights, UiO, 2011-2013 University of Oxford Junior Research Fellow, Oriel College, 2009-11 Postdoctoral fellow, DPIR, 2009-11 Harvard University Lecturer on Social Studies, 2008-9 … 2021-3-2 · Marxistleninist, pressemann og professor i journalistikk ved UIO, Sigurd Allern, kan vera noko av forklaringa på dette. Folkeretten for Israel vart fastlagt av stormaktene etter første verdskrigen då det tyrkiske storriket i Midtausten var gått i oppløysing. Oppgaven tar sikte pa a klargjore hvordan hvit fosfor-vapen er regulert i folkeretten, spesifikt under Kjemivapenkonvensjonen, Konvensjonen om inhumane vapen (CCW) og folkerettslig sedvane. Det tas utgangspunkt i fem av de mest vanlige bruksmatene for hvit fosfor i militaer sammenheng. Det argumenteres for at den folkerettslige regulering er uklar eller mangelfull og at det er vesentlig Les denne saken på UiOs nettsider. Dunlap talks about the ways that renewable energy can also be extractive and highlighted the greenwashing that happens … brudd på Folkeretten 14 MINIPOrTrETTET: Leif Nelleborg Pedersen, Mesut Kasikci, Patricio Runge, Mehmet Eser og Hans Christian Johnsen.